ISO-sertifisert leverandør av språktjenester med 30 års erfaring

Baltiske språk: latvisk og litauisk | Nordisk-baltisk oversettelsesbyrå Baltic Media

  Baltiske språk: latvisk og litauisk | Nordisk-baltisk oversettelsesbyrå Baltic Media

Baltiske språk: latvisk og litauisk | Nordisk-baltisk oversettelsesbyrå Baltic Media

De baltiske språkene tilhører den balto-slaviske grenen av den indo-europeiske språkfamilien. Baltiske språk snakkes av baltere, hovedsakelig i områdene øst og sørøst for Østersjøen i Nord-Europa.

Baltiske språk deles inn i to grupper: vestbaltisk og østbaltisk (med to levende språk: litauisk og latvisk).

Arkeologiske data viser at en stor del av Nordøst-Europa, fra rundt Moskva til Berlin, var en baltisk-talende region i de første årtusen f.Kr. og e.Kr. Slavere kom til området senere. Regionen var dekket av nært ugjennomtrengelige skoger, og lå langt unna store migrasjonsruter og viktige handelsruter. Disse faktorene bidro til å bevare en svært arkaisk baltisk språkfamilie.

De baltiske språkene er blant de eldste av de gjenværende indo-europeiske språkene, til tross for at de sent ble anerkjent.

En årsak til denne sene anerkjennelsen, er at balterne motstod innføring av Kristendommen lenger enn alle andre europeere, noe som forsinket innføringen av skriftspråk og isolerte språkene fra påvirkning utenfra.

Det nordisk-baltiske Oversettelsesbyrået Baltic Media er en ledende leverandør av digitale oversettertjenester i Nord-Europa og spesialiserer seg i Nordeuropeiske (inkl. Nordiske, Baltiske, Slaviske) språk i de fleste oversettertjenester til og fra  

Svensk,  Finsk,  Dansk,  Islendsk,  

Norsk,  Tysk,  Engelsk,  Polsk,  Russisk,  

Latvisk,  Litauisk og Estisk.

Som ISO-sertifisert språktjeneste-leverandør, tilbyr oversettelsesbyrået Baltic Media oversettelser uført av mennesker for firmaer, det offentlige og enkeltpersoner.

 

Kilde: Wikipedia, University of Texas at Austin Lingustics Research Center.

Noen av våre kunder