ISO-sertifisert leverandør av språktjenester med 30 års erfaring

Vestgermanske språk: engelsk, tysk, nederlandsk og andre  | Nordisk-baltisk oversettelsesbyrå Baltic Media

Vestgermanske språk: engelsk, tysk, nederlandsk og andre  | Nordisk-baltisk oversettelsesbyrå Baltic Media

Vestgermanske språk: engelsk, tysk, nederlandsk og andre  | Nordisk-baltisk oversettelsesbyrå Baltic Media

De vestgermanske språkene er en gren av den indo-europeiske språkfamilien som snakkes som morsmål av ca. 500 millioner mennesker, hovedsakelig i Nord-Amerika, Oseania,  det sørlige Afrika og Europa.

De vestgermanske språkene omfatter de tre mest utbredte germanske språkene: engelsk, med ca. 360–400 millioner mennesker som har engelsk som morsmål, tysk, med over 100 millioner mennesker som har tysk som morsmål, og nederlandsk, med 23 millioner mennesker som har nederlandsk som morsmål.

Andre viktige vestgermanske språk er afrikaans, som er utviklet fra nederlandsk; nedertysk; jiddisk og limburgisk.

Alle germanske språk antas å stamme fra et hypotetisk protogermansk språk. Disse oppstod trolig under den førromerske jernalderen i Nord-Europa fra ca. 500 f.Kr. Protogermansk ble sannsynligvis talt etter ca. 500 f.Kr.

De germanske språkene er nært knyttet til utviklingen av den vestlige sivilisasjon. 

Det nordisk-baltiske Oversettelsesbyrået Baltic Media er en ledende leverandør av digitale oversettertjenester i Nord-Europa og spesialiserer seg i Nordeuropeiske (inkl. Nordiske, Baltiske, Slaviske) språk i de fleste oversettertjenester til og fra  

Svensk,  Finsk,  Dansk,  Islendsk,  

Norsk,  Tysk,  Engelsk,  Polsk,  Russisk,  

Latvisk,  Litauisk og Estisk.

Som ISO-sertifisert språktjeneste-leverandør, tilbyr oversettelsesbyrået Baltic Media oversettelser uført av mennesker for firmaer, det offentlige og enkeltpersoner.

 

Noen av våre kunder