ISO-sertifisert leverandør av språktjenester med 30 års erfaring

Oversettelsesjobber | Tilgjengelige jobber for oversettere | Arbeid som oversetter

OVERSETTERE/KORREKTURLESERE

Hvis du er en oversetter eller korrekturleser og vil samarbeide med Baltic Media Ltd, sender du oss en søknad. Du kan samarbeide med oss både som fysisk og juridisk person hvis du har registrert et firma. Vi behandler all informasjon som gis som strengt konfidensiell.


Navn, etternavn *:
Adresse:
Identitetskode eller reg.nr. til firmaet:
Hustelefon:
Arbeidstelefon:
Mobiltelefon *:
E-postadresse *:
Faks:

Jeg kan påta meg:

Oversettelse fra * (språk) til (språk)

Redigering, korrekturlesing av tekster (til språk)


Mitt morsmål *:
Min CV (legg ved):
Spesialisering:

Jeg spesialiserer meg på oversettelser innen følgende tema:

Referanser:
Jeg har følgende teknisk utstyr til disposisjon (datamaskin, programmer, osv.):

Jeg ber om følgende betaling for mitt arbeid

per ord *

per time *

Noen av våre kunder