ISO-sertifisert leverandør av språktjenester med 30 års erfaring

Oversett fra norsk til latvisk | Latvisk oversettelse | Baltic Media®

Det latviske språket

Latvisk -  er et baltisk språk som brukes av rundt halvannen million mennesker i Latvia. Det er eneste offisielle språk i Latvia, og et av Den europeiske unions 23 offisielle språk. Det språket som er nærmest beslekta med latvisk er litauisk, men de to er ikke innbyrdes forståelige. Latvisk skrives med det latviske alfabet som er en variant av det latinske alfabetet  med noen ekstra diakritiske tegn: makron, hake og komma.

De baltiske språkene er de eldste fremdeles levende indoeuropeiske språk og tales av ca. 4,7 millioner litauere og latviere i Baltikum og omtrent like mange i resten av verden. Man antar at balterne kom til Baltikum fra sør og sørvest omkring 2500 f.Kr.

Språkkode – ISO 631- 1 – lv 

Oversettelsesbyrået Baltic Media spesialiserer seg på oversettelser til og fra landene i østersjøområdet, det vil si Norden og Øst-Europa, og baltiske språk.

 

Oversett fra norsk til latvisk | Latvisk oversettelse | Baltic Media®Oversett fra norsk til latvisk | Latvisk oversettelse | Baltic Media®

 

Profesjonelle latviske oversettere 

Det fins mer enn 20 latviske oversettere i våre databaser. I henhold til “Baltic Medias” kvalitetsretningslinjer utføres oversettelser til språket av en latvisk oversetter som har latvisk som morsmål og/eller bor i et latviskspråklig område/land.

Vi benytter utelukkende profesjonelle latviske oversettere med avgangsvitnemål i lingvistikk fra universiteter/høyskoler og/eller erfaring innen oversettelse, med eller uten spesialisering innen et gitt område.

Vi har innført og arbeider i henhold til kvalitetskontrollsystemet ISO 9001:2015, som betyr at vi har forbedret prosjektkoordinering og tilgjengelighet for valg av latviske oversettere. Baltic Media har et eget system for å teste latviske oversettere. Kriterier: Språkutdanning, minst fem års erfaring innen latviske oversettelse, referanser fra andre kunder, prøveoversettelse.

Autoriserte latviske oversettere 

En stor del av våre latviske leverandører er autoriserte -sertifiserte latviske oversettere. Sertifisering kreves for latviske oversettelser som skal sertifiseres av notarius samt tolking under rettsforhandlinger.

Våre vanligste latviske oversettelser 

Oversettelse fra norsk, svensk, spansk, polsk, tsjekkisk, slovakisk, slovensk, ungarsk, rumensk, arabisk, kurdisk, dansk, islendsk, italiensk til latvisk, fransk til latvisk og oversettelse fra latvisk til svensk, norsk, engelsk, estisk, russisk, tysk, osv.

På forespørsel kan vi endatil hjelp til med andre språk. Dersom du ønsker mer informasjon kan du kontakte info@balticmedia.com.

Oversettelsesbyrået Baltic Media Ltd spesialiserer seg på oversettelser til og fra språk i Østersjøområdet, det vil si Norden, Baltikum og Øst-Europa.

 

Latviske oversettelser 

  1. Alle latviske oversettelser går gjennom tre stadier: oversettelse, redigering og korrekturlesning.
  2. Latviske oversettere arbeider med oversettelsesprogrammet Trados Translator's Workbench og Trados MultiTerm som sikrer bruk av konsekvent terminologi.
  3. Datasikkerhet, lagring og personvern er vårt ansvar. Serverlagring av ferdigstilte latviske oversettelser. Om kunden skulle miste latviske oversettelsen, fins den i våre elektroniske arkiver.
  4. Utdannede, kompetente og serviceinnstilte prosjektledere som stadig utvikler sine ferdigheter innen håndtering av latviske prosjekter.
  5. Forsikring som dekker ansvar for mulige oversettelsesfeil -  forsikringsselskapet kompenserer eventuelle tap for kunden. Ingen slike feil har forekommet under Baltic Medias virksomhetshistorie. Dette fungerer imidlertid som ytterligere garanti for kunden.
  6. Vi arbeider globalt og har 25 års erfaring i det internasjonale markedet ettersom vi har kunder og oversettere i alle verdensdeler.
  7. Andre tjenester: layoutdesign for latviske oversettelser, pretrykk. Når du leverer inn originalen for latviske oversettelser kan du også bestille layout/design som er ferdig til å levere til trykking Layout/design (DTP – Desktop Publishing).

Oversettelsesområder for latviske oversettelser 

Juridiske latviske oversettelser, Maskinteknikk, Forretninger, Finanser, Medisin, Reklame, Kommunikasjon, PR, Transport, Maskinvare og programvare, vitenskap, jordbruk, mekanikk, EU-dokumenter, regjerings-dokumenter, industri, biovitenskap, salg og teknikk.

Personvern ved latviske oversettelser 

Vi ferdigstiller våre avtaler med alle kunder og spesielt nøye når det gjelder arbeidets kvalitet, leveringsvilkår og personvern.

Leveringsvilkår 

De tjenestene vi tilby kan tilpasses våre kunders behov. Ett av våre viktigste krav er rask service. Det går også an å kontakte oss før/etter vanlig arbeidstid. Kvalitet og hurtighet - disse er to av våre hovedtilbud som har gjort at vi har fått våre kunders fortrolighet.

Latviske språktjenester 

Vi arbeider med de vanligste tekstbehandlingsprogrammene, for eksempel: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Adobe Page Maker, m.m. Dessuten benytter vi spesialiserte oversettelsesprogrammer som Trados SDL, Trados Workbench og Trados MultiTerm, samt Wordfast for å skape våre kunders terminologidatabaser

Våre spesialister har endatil erfaring med lokalisering av latvisk nettsteder og programvare samt underteksting, kommentatorstemmer, dubbing av TV-program, filmtrailere, videospill, radioprogram og reklame på latvisk.

 

Noen av våre kunder