ISO-sertifisert leverandør av språktjenester med 30 års erfaring

Oversettelse av medisinsk tekst | Medisinske oversettelsestjenester | Oversettelsesbyrå Baltic Media

Medisinsk oversettelse - Medisinske oversettelsestjenester

Det medisinske oversettelsesbyrået Baltic Media Ltd er spesialister innen det å levere språktjenester til det globale markedet. Våre lingvister har omfattende kunnskap innen medisin, bioteknologi, helse, medisinske innretninger, farmasi og Ag-Vet.
 
Kun de best kvalifiserte translatørene og tolkene så vel som felteksperter blir tildelt oppdrag med medisinsk tekst. De har alle erfaring innen medisin og/eller har arbeidet i helsevesenet ettersom unøyaktighet er kritisk innen medisinske oversettelser. Konsekvenser av slikt kan strekke seg fra brudd på strenge internasjonale lover til potensielle helsefarer.
 

Oversettelse av medisinsk tekst | Medisinske oversettelsestjenester | Oversettelsesbyrå Baltic Media oversettelse | Juridiske oversettelsestjenester | Oversettelsesbyrå Baltic Media Oversettelse av nettsider og nettbutikk | Oversettelesesbyrå Baltic Media Oversettelse av tekniske tekster | Oversettelsesbyrå Baltic MediaOversettelse av medisinsk tekst | Medisinske oversettelsestjenester | Oversettelsesbyrå Baltic Media Oversetting av reklame- og markedsføringstekster | Oversettelsesbyrå Baltic Media Juridisk oversettelse | Juridiske oversettelsestjenester | Oversettelsesbyrå Baltic Media Oversettelse av nettsider og nettbutikk | Oversettelesesbyrå Baltic MediaOversettelse av tekniske tekster | Oversettelsesbyrå Baltic Media

 

Medisinsk oversettelse | Internasjonal oversettelsesbyrå i Norden og Baltikum

Medisinske oversettelsestjenester

 • Kasusrapportskjema (CRF)
 • Kliniske protokoller
 • Kliniske rapporter og studier   
 • Kliniske forsøk
 • Klinisk, toksikologisk, farmasøytisk og biologisk informasjon
 • Kontrakter
 • Utstyr, pakningsvedlegg, medisinske spørreskjema og medisinske terminologiglossarer
 • Sykehus- og forsikringsrapporter
 • Bruksinstruksjoner (IFU)
 • Produksjonsprosessbeskrivelser
 • Medisinske brosjyrer
 • Medisinsk utstyr: instruksjonsbøker og programvare
 • Medisinske journaler
 • Medisinske resepter
 • Medisinske terminologiglossarer
 • Medisinske tekster, pasientinformasjonspapirer; psykologipapirer
 • Multimedia medisinske applikasjoner
 • NDA og IND
 • Pasientrapporterte resultater (PRO)
 • Farmasøytiske retningslinjer
 • Farmasøytiske studier
 • Pakningsvedlegg
 • Produksjonsmanualer
 • Toksikologirapporter
 • Brukerveiledninger for medisinsk stab og pasienter

Nøyaktig medisinsk oversettelse

Det nordisk-baltiske oversettelsesbyrået Baltic Media er en ledende leverandør av digitale oversettertjenester i Nord-Europa og spesialiserer seg i Nordeuropeiske (inkl. Nordiske, Baltiske, Slaviske) språk i de fleste oversettertjenester til og fra Svensk, Finsk, Dansk, Islendsk, Norsk, Tysk, Engelsk, Polsk, Russisk, Latvisk, Litauisk og Estisk.
 
De siste 25 årene har vi samlet erfaring og arbeider for selskaper som Pfizer, Recipharm, GE Healthcare, Sirowa, Braun, Novartis, Grindex og mange andre.
For å sikre kompleks medisinsk terminologi samarbeider Baltic Media kun med oversettere som har målspråket som morsmål. Alle våre leverandører arbeider for det ISO 9001:2015-sertifiserte selskapet og for å minimere risikoer er oversettelsene også forsikret.
 

Oversettelse, lokalisering og kreativ skriving | Steg for steg i ISO-sertifiserte Nordisk-Baltiske Digitalt Oversettelsesbyrå Baltic Media med fokus på nordiske og baltiske språk. 1. Ny forespørsel om oversettelse

Hvorfor bør du velge oversettelsesbyrå Baltic Media?

Slik reduserer du oversettelseskostnadene uten å ofre kvaliteten

Grunner til at profesjonelle oversettere er det beste valget?

Få pristilbudet  innen 15 minutter

Forespørsel om informasjon

 

Flerspråklige oversettelser av medisinske dokument i mer enn 120 språkkombinasjoner

 


Baltic Media tilbyr også sertifiserte medisinske oversettelser, medisinske tolketjenester og medisinske resepttjenester.

 

Medisinske felter vi oversetter

 • Anestestiologi
 • Kardiologi
 • Dermatologi
 • Akuttmedisin
 • Endokrinologi
 • Gastroenterologi
 • Genetikk
 • Geriatri
 • Hematologi
 • Immunologi
 • Infeksjonssykdommer
 • Mikrobiologi
 • Nefrologi
 • Nevrologi
 • Nevrofysiologi
 • Nuklearmedisin
 • Obstetrikk & Gynekologi
 • Onkologi
 • Oftalmologi
 • Ortopedi

 

Kundeservice

Vi vet hvor viktig tid er for våre kunder. Derfor svarer Baltic Media på forespørsler eller spørsmål fra sine kunder innen 15 minutter. Vi sparer våre kunders tid og gir bare viktig informasjon.

 

ISO 9001:2015 Standardoversettelse

Prisen på oversettelsestjenesten inkluderer oversettelse utført av en erfaren og kvalifisert oversetter i tillegg til kvalitetskontroll i henhold til kravene til den internasjonale standarden ISO 9001:2015 – redigering, korrekturlesning i tillegg til levering til kunden innen fastsatt frist og i riktig format, dermed håndteres kundens ordre av flere ansatte – en prosjektleder, en oversetter, en redaktør, og om nødvendig, av en terminologist og/eller en spesialist innen det aktuelle feltet.
 

Personvern og dine dokumenters sikkerhet

Vi samarbeider med leverandører som har signert taushetspliktavtaler, derfor er all din informasjon i trygge hender hos oss.
 

Forsikring

Alle våre språktjenester er forsikret. Vi tilbyr ansvarsforsikring for å betale for skader på personlig eiendom til tredjeparter, samt på helse.

Innen den europeiske union aksepteres oversettelser utført av en sertifisert oversetter i alle andre medlemsland i henhold til EUs tjenestedirektiv.

For å lære mer om våre medisinske oversettelsestjenester eller for å be om et gratis pristilbud kan du ringe oss på +46 8 767 6024 (Stockholm) , 371 67 224 327 (Riga) eller kontakte våre prosjektledere via e-post på info@balticmedia.com

Noen av våre kunder